Administracinės bylos, Administraciniai teisės pažeidimai

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas administracinius ginčus apibrėžia kaip „asmenų konfliktus su viešojo administravimo subjektais arba konfliktus tarp nepavaldžių vienas kitam viešojo administravimo subjektų. Prie administracinių ginčų priskiriami ir tarnautojų ginčai su administracija, taip pat rinkimų ginčai“.

Administracinių teisės pažeidimų kodeksas numato, kad administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę.

Advokatai teikia teisines paslaugas ir atstovavimą tokiose administracinėse bylose kaip:

  • kelių eismo taisyklių pažeidimas;
  • administracinių teisės pažeidimų kodekso pažeidimas,
  • vairuotojo pažymėjimo grąžinimas anksčiau laiko;
  • ginčai dėl nuosavybės, žemės ir kito nekilnojamojo ar kilnojamojo turto;
  • ginčai su valstybės ir savivaldos institucijomis.