Darbo teisė

Darbo teisė reguliuoja darbdavio ir darbuotojo santykius, nustato jų teises, pareigas bei įtvirtina teisinį statusą. Lietuvos Respublikos darbo įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai taikomi darbo santykiams Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaisant to, ar darbuotojas dirba Lietuvoje, ar pagal darbdavio pavedimą užsienyje.
Darbo teisė apima šias sritis:

 • Darbo santykiai;
 • Darbo ir poilsio laikas;
 • Darbo apmokėjimas;
 • Garantijos ir kompensacijos;
 • Nelegalus darbas;
 • Socialinė partnerystė.

Darbuotojų teisių apibrėžimas, gynimas ginčuose ir konfliktinėse situacijose su darbdaviu reikalauja advokatų pagalbos, ŽVR advokatų kontoros teikiamos teisinės paslaugos:

 • Darbo sutartys, jų sudarymas ir nutraukimas;
 • Darbo užmokestis;
 • Darbuotojo materialinė atsakomybė;
 • Atleidimas iš darbo;
 • Išeitinės išmokos;
 • Prastova.

Tik su kvalifikuota advokato pagalba kiekvienas individualus klientas bus lygiavertis santykiuose su darbdaviu, galės apginti savo teises ir interesus valstybės ir valdžios institucijose, tinkamai atstovauti teismuose, tiek kai jau darbuotojas įtaria, jog neteisėtai atleistas ar nepagrįstai paskirta drausminė nuobauda, tiek kuomet tariamasi ir įforminami darbo santykius reguliuojantys dokumentai.