Darbo teisė

Darbo santykių teisę reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. Darbo teisė reguliuoja darbdavio ir darbuotojo santykius, nustato jų teises, pareigas bei įtvirtina teisinį statusą. Lietuvos Respublikos darbo įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai taikomi darbo santykiams Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaisant to, ar darbuotojas dirba Lietuvoje, ar pagal darbdavio pavedimą užsienyje.

ŽVR advokatų kontoros teikiamos darbo teisės paslaugos:

  • Darbo sutarčių sudarymas;
  • Darbo sutarčių nutraukimas;
  • Darbo tvarkos taisyklės, pareiginiai nuostatai, administracijos ir valdybos darbo reglamentai;
  • Atleidimas iš darbo, drausminių nuobaudų skyrimas, apmokėjimas už darbą, kompensacijų išmokėjimas, darbuotojo bei darbdavio atsakomybės;
  • Konsultacijos dėl darbo ir poilsio laiko bei komandiruočių teisiniais klausimais;
  • Darbo ir kolektyvinių sutarčių vykdymas;
  • Materialinės atsakomybės sutartys;
  • Kliento atstovavimas darbo ginčuose;
  • Užsienio piliečių įdarbinimas;
  • Kitos su darbo teise susijusios paslaugos.