Karolis Rugys

Karolis rugys

Karolio Rugio asmeniniai darbo kodekso principai:


  • Protingumas, teisingumas, sąžiningumas.
  • Efektyviausi sprendimai priimami ir geriausi rezultatai pasiekiami, kai advokatas su klientu bendradarbiauja, ir bendradarbiavimas yra grįstas atvirumu, lojalumu bei konfidencialumu.
  • Darbo tikslas – šalys patenkintos darbo rezultatu.
  • Sėkmė dažniausiai aplanko tą, kuris žino kokios sėkmės jam reikia ir aktyviai jos siekia.

KAROLIO RUGIO BIOGRAFIJA

Karolis Rugys gimė 1981 m. gegužės 28 d. Kaune.
1999 m. baigė Kauno "Varpo" gimnaziją.
2003 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto „Politikos mokslų ir diplomatijos institutą“, kur įgijo viešojo administravimo specialybę (bakalauro laipsnį) ir verslo administravimo (gretutinę) specialybę.
2007 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, kur įgijo vienpakopį (bakalauro ir magistro programos) teisinį išsilavinimą.
Nuo 2004 m. dirba teisinio pobūdžio darbą (advokatų kontorose, teisininku ar/ir vadovu teisinių paslaugų įmonėse).
Nuo 2013 m. susijungęs su partneriais advokatais V. Žiemeliu, A. Valiu, įsteigė advokatų kontorą Žiemelis, Valys, Rugys ir partneriai.
Kvalifikaciją kelia dalyvaudamas Lietuvos advokatūros rengiamuose ir kituose seminaruose.
Moka anglų kalbą, supranta rusiškai, įgijęs vokiečių kalbos pradmenis, gimnazijoje yra išklausęs lotynų kalbos kurso programą.
Vedęs, turi dukrytę Rugilę. Domisi sportu, verslo ir politikos aktualijomis.
Specializuojasi civilinio proceso ir civilinėje teisėje (įmonių, komercinėje, bankroto, darbo, šeimos, draudimo), administracinėje, dalyje baudžiamosios teisės praktikos srityse.