Draudimo teisė

Draudimo teisė reguliuoja gyvybės ir ne gyvybės draudimo sutartinius santykius, perdraudimo teisinius santykius, draudimo įmonių valdymą, kontrolę ir finansus, draudimo veiklos valstybinę priežiūrą.
Draudimo išmokų išmokėjimas, mažinimas ar neišmokėjimas, žalų administravimo procedūros, taip pat patenka į draudimo teisės šaką.
ŽVR advokatų kontoros paslaugos apima šias draudimo teisės paslaugas:

  • Teisinės konsultacijos gyvybės draudimo sudarymo, vykdymo, nutraukimo klausimais;
  • Konsultacijos ne gyvybės draudimo klausimais: draudimo išmokų išmokėjimas, neišmokėjimas ar mažinimas, regreso klausimai, žalos procedūrų reguliavimas, ekspertizių paskyrimas ir ekspertų parinkimas;
  • Atstovavimas ginčuose, kylančiuose tarp draudiko, draudėjo ir trečiųjų asmenų;
  • Atstovavimas teisme dėl draudimo išmokų priteisimo, sutarčių vykdymo, nutraukimo.