Šeimos teisė

Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas apibrėžia, kad „šeimos teisė reglamentuoja santuokos sudarymo, jos galiojimo bei nutraukimo pagrindus ir tvarką, sutuoktinių turtines ir asmenines neturtines teises, vaikų kilmės nustatymą, vaikų ir tėvų bei kitų šeimos narių tarpusavio teises ir pareigas, įvaikinimo, globos ir rūpybos, civilinės būklės aktų registravimo tvarkos pagrindines nuostatas“.
Advokatų kontora Žiemelis, Valys, Rugys ir partneriai konsultuoja ir atstovauja privačius klientus kilus ginčams, atstovauja jų interesus teismuose ir kitose institucijose, koordinuoja bylos vedimą, veda derybas dėl taikos sutarties sudarymo, atstovauja vykdymo procese. ŽVR advokatų kontoros tikslas - kiekvienam klientui suteikti teisinę pagalbą ir teisines paslaugas pagal kiekvieno poreikius ir galimybes.
Advokatų teisinės paslaugos:

  • Konsultacijos ir atstovavimas;
  • Vedybų sutarčių rengimas;
  • Skyrybos;
  • Alimentai;
  • Tėvystės nustatymas;
  • Paveldėjimo teisė.

Šeimos santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civilinis kodeksas ir kiti įstatymai, taip pat Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys.