Įmonių restruktūrizavimas

Restruktūrizavimas - tai įmonių, nenutraukusių veiklos, turinčių arba galinčių turėti laikinų finansinių sunkumų ir siekiančių išvengti bankroto, veiklos pertvarkymo procesas.
Restruktūrizavimo tikslas - grąžinti skolas kreditoriams, atkurti įmonės mokumą ir išvengti jos bankroto.
Restruktūrizuojamos įmonės valdymas, prižiūrint restruktūrizavimo administratoriui, lieka akcininkų ir direktoriaus rankose, įmonei yra suteikiama laikina apsauga nuo jos kreditorių. Restruktūrizuojamai įmonei negalima areštuoti turto, iškelti bankroto bylos, yra sustabdomas netesybų ir palūkanų skaičiavimas, nes įmonė pagal restruktūrizavimo plane nustatytą tvarką ir grafiką įsipareigoja gražinti kreditoriams skolas bei mokėti visus einamuosius mokėjimus.