Sutarčių teisė

CK 6.154 straipsnio 1 dalyje sutartis yra apibrėžiama kaip „dviejų arba daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti arba nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas arba keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui arba asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (arba susilaikyti nuo jų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę“.
ŽVR advokatų kontora rengia įmonės interesus saugančias sutartis, sutarčių keitimo ar nutraukimo dokumentus, atlieka sutarčių vertinimą, konsultuoja sutarčių vykdymo klausimais.
Populiariausios sutartys pagal poreikį:

 • Konfidencialumo sutartis;
 • Akcininkų sutartis;
 • Pirkimo – pardavimo sutartis;
 • Atlygintinų paslaugų teikimo sutartis;
 • Jungtinės veiklos, partnerystės sutartys;
 • Bendradarbiavimo sutartis;
 • Mainų sutartis;
 • Nuomos sutartis;
 • Išperkamosios nuomos sutartis;
 • Lizingo sutartis;
 • Paslaugų sutartis;
 • Krovinių pervežimo sutartis;
 • Paskolos sutartis;
 • Laidavimo, garantijų sutartys;
 • Distribucijos sutartis;
 • Autorinė sutartis;
 • Konsultavimo sutartis.

Advokato pagalba ypač patartina, kai yra sudaromos mainų, paskolos, dovanojimo, nuomos ar lizingo sutartys. Esant ginčams advokatai atlieka sutarčių analizę, teikia konsultacijas aktualiais teisiniais klausimais. Sudarytos tinkamos sutartys veikia kaip prevencinė priemonė dėl galimų ginčų ateityje.